Liikuntarajoitteisten kulkuväyliä koskevien määräysten noudattaminen

Täyttääkseen Yhdysvaltalaisen ADA:n (Americans with Disabilities Act) vaatimukset, kävelyteiden pintojen tulee olla standardin mukaan kiinteitä, lujia ja niillä on oltava kitkaa. Organic-Lock-kulkuväylä oikein asennettuna täyttää kriteerit helppokulkuisesta väylästä, sekä ASTM F 1951-09b:n asettamat vaatimukset (Standard Specification for Determination of Accessibility of Surface Systems Under and Around Playground Equipment).