Organic-Lock on pitkän tieteellisen tutkimuksen tulos.

Täsmällinen testaaminen on tehty laboratoriossa kehittääksemme optimaalisen seoksen patentoidulle sideaineellemme.

Tulos: ympäristöystävällinen sideaine joka vastustaa eroosiota säilyttäen samalla vettäläpäisevän ominaisuutensa, lujuuden ja pysyvyyden.

Kuinka se toimii?

Kun vesi tulee kosketuksiin Organic-Lockiin sekoitetun kivituhkan kanssa, vesi imeytyy sideaineeseen. Sideaine turpoaa ja geeliytyy takertuen ympärillä oleviin kivituhkan hiukkasiin, pitäen niitä yhdessä ja luoden tehostetun pysyvyyden vähentäen merkittävästi eroosiota.

 

Kun geeli saavuttaa suurimman laajenemistilavuutensa, se ei enää pysty imemään vettä itseensä. Tällöin ylimääräinen vesi siirtyy pintakerroksen läpi kulkuväylän rakennekerroksiin. Ajan myötä geeli vapauttaa vettä haihtumisen kautta sekä suodatusprosessissa pohjakerroksiin – ladaten järjestelmää uusia sateita varten.

Kivituhka yhdessä Organic-Lockin kanssa, joka ei ole vielä aktivoitunut.
Vesi aktivoi Organic-Lockin geeliytymisominaisuudet.
Geeli täydessä tilavuudessaan – ylimääräinen vesi pääsee läpi.
Pintaan jäänyt vesi haihtuu. Loput pääsee läpi.

Eroosiotestaus sadevesisimulaatiolla

Organic-Lockin kehityksessä on keskitytty sen kykyyn vastustaa eroosiota kovan vesisateen aikana. Envirobond käyttää erikoisvalmisteista vesisadesimulaattoria, joka tuottaa yhtäjaksoista ja tasalaatuista vesikuormitusta jokaiselle tutkittavalle näytteelle.

 

Tutkimalla näytteitä vesisadesimulaattorin avulla, Envirobondin tutkijat ovat havainneet sidoslujuuden ja eroosiota vastustavan kyvyn välillä suhteen. Tämä on johtanut patentoituun yhdistelmään tehden Organic-Lockista markkinoiden vahvimman orgaanisen sideaineen.

Veden läpäisevyys

Perinteiset pinnat kuten asfaltti ja betoni ovat usein asennettu vastustamaan eroosiota, mutta ne ovat kuitenkin usein vettä läpäisemättömiä.

 

Organic-Lock tarjoaa ihanteellisen ratkaisun olemalla vakaa ja vettäläpäisevä. Kun vettä sataa Organic-Lockilla stabiloidun kivituhkan päälle, läpäisee se kivituhkan huokoset.

 

Organic-Lock-sekoitteisten kivituhka-ainesten vedenläpäisevyys määritettynä Itsenäisen ASTM standardinmukaisen kaksoiskehäinfiltrometritestin mukaan osoittaa veden läpäisykyvyn olevan n. 20 mm tunnissa (käytetyistä raaka-aineista riippuen).

Kivituhkan stabilititeetti

Organic-Lock kivituhkaan sekoitettuna saa paljon vahvuuttaan kivituhkasta itsestään. Geeli toimii parhaiten luonnollisestikin toisiinsa tarttuvien, optimaalisesti jakautuneiden jakeiden kanssa ja se luo vahvan pinnan.

 

Ainoastaan materiaalit, jotka täyttävät optimaalisen raekokojakauman, hyväksytään Organic-Lock-sekoitetuotteiksi. Määrittelemme tämän tekemällä yksinkertaisen seula-analyysin.

Helppo ylläpitää

Organic-Lock geeli aktivoituu tullessaan kontaktiin veden kanssa, joka mahdollistaa sekoitetun kivituhkan uudelleentyöstämisen ja asettamisen takaisin alkuperäiseen tilaansa. Tämä itsekorjautuva luonne mahdollistaa yksinkertaiset ylläpitotoimet jättämättä jälkiä huoltotoimenpiteistä.

Esimerkiksi: jos sinun täytyy viedä sähköjohto kulkuväylän ali, sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin kastella kohta, johon haluat johdon upottaa, kaivaa kulkuväylämateriaali ylös, asentaa johto, levittää materiaali takaisin paikalleen, tarvittaessa lisätä hieman vettä ja tampata tiiviiksi.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja siitä, miten Organic-Lock</span voi nostaa projektisi seuraavalle tasolle!